Regnbuen Fællesgravstedet

Assistens Kirkegård, Gravplads N625

Om Regnbuen

 

Regnbuen er et fællesgravsted på Assistens Kirkegård for homoseksuelle, som har valgt at have et fælles gravsted.

Gravstedet består af 36 urnegravpladser på den nordvestlige del af kirkegården.

Det koster 2.500 kr. at blive medlem af Regnbuen. Beløbet dækker udgiften for et urnegravsted i 10 år. Derefter vil man skulle betale 500 kr. i kontingent for en fem års periode. Kontingentet betales indtil man bruger gravstedet, herefter betales der intet.

Hør mere om Regnbuen hos:

 

Ivan Larsen, Kasserer

3585 0366

ila@km.dk

Ove Carlsen

3582 1703

ovecarlsen@ovecarlsen.dk

Bruno Pedersen, Formand

3323 3463                              

reventlowsgade24@gmail.com

Axel Axgil                                               

3324 1506

axgil@mail.dk